Viet's House xin chào

Hãy trải nghiệm dịch vụ & sản phẩm của chúng tôi

CHĂM SÓC DA

Chăm sóc da mặt cơ bản

Chỉ từ 399,000 VNĐ

Chăm sóc da mặt chuyên sâu

Chỉ từ 779,000 VNĐ

Massage Serum C

Chỉ từ 849,000 VNĐ

Cấy tảo xoắn

Chỉ từ 719,000 VNĐ

Cấy trắng

Chỉ từ 719,000 VNĐ

Massage Collagen

Chỉ từ 1,299,000 VNĐ

Massage Tế bào gốc

Chỉ từ 1,559,000 VNĐ

Massage DNA

Chỉ từ 1,949,000 VNĐ

Viet's House xin chào

Hãy trải nghiệm dịch vụ & sản phẩm của chúng tôi

CHĂM SÓC DA

Chăm sóc da mặt cơ bản

Chỉ từ 399,000 VNĐ

Chăm sóc da mặt chuyên sâu

Chỉ từ 779,000 VNĐ

Chăm sóc da mặt cao cấp – Serum C

Chỉ từ 849,000 VNĐ

Chăm sóc da mặt cao cấp – Cấy tảo

Chỉ từ 719,000 VNĐ

Chăm sóc da mặt cao cấp – Cấy trắng

Chỉ từ 719,000 VNĐ

Chăm sóc da mặt cao cấp – Collagen

Chỉ từ 1,299,000 VNĐ

Chăm sóc da mặt cao cấp – Tế bào gốc

Chỉ từ 1,559,000 VNĐ

Chăm sóc da mặt cao cấp – DNA

Chỉ từ 1,949,000 VNĐ

HIFU - NÂNG CƠ VÀ TRẺ HÓA

HiFu – Nâng cơ trẻ hóa

(Collagen)

 

HiFu – Nâng cơ trẻ hóa

(Collagen & Tế bào gốc)

 

HiFu – Nâng cơ trẻ hóa

(Collagen & DNA)

 

DỊCH VỤ HIFU - NÂNG CƠ VÀ TRẺ HÓA

DỊCH VỤ LÀM ĐẸP KHÁC

Massage Foot

Chỉ từ 259,000 VNĐ

Massage Body

Chỉ từ 519,000 VNĐ

Tắm trắng phi thuyền

Chỉ từ 1,949,000 VNĐ

Gội đầu thư giãn và dưỡng sinh

Chỉ từ 99,000 VNĐ

Tẩy tế bào chết toàn thân

Chỉ từ 979,000 VNĐ

DỊCH VỤ LÀM ĐẸP KHÁC

Massage chân và Chà gót

Chỉ từ 259,000 VNĐ

Massage Body

Chỉ từ 519,000 VNĐ

Tắm trắng phi thuyền

Chỉ từ 1,949,000 VNĐ

Gội đầu thư giãn và dưỡng sinh

Chỉ từ 99,000 VNĐ

Tẩy tế bào chết toàn thân

Chỉ từ 979,000 VNĐ

Mua sắm cùng Viet'S House

THỜI TRANG THIẾT KẾ & PHỤ KIỆN

NƯỚC HOA CAO CẤP

CONTACT LENS

Mua sắm cùng Viet'S House

THỜI TRANG THIẾT KẾ
VÀ TRANG SỨC PHỤ KIỆN

NƯỚC HOA CAO CẤP

CONTACT LENS

KHÔNG GIAN TẠI VIET'S HOUSE SPA

KHÔNG GIAN TẠI VIET'S HOUSE SPA